Akcjonariat

Akcjonariusz Ilość akcji Udział
1 COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. 4 000 000,00 50,69%
2 Krzysztof Stanik 1 378 788,00 17,47%
3 COMHOP Sp. z o.o. (dawniej: Hotel Polonia sp. z o.o.) 546 320,00 6,92%
4 Zbigniew Szkopek 418 689,00 5,31%
5 Pozostali akcjonariusze 1 546 754,00 19,60%
Łączna ilość akcji: 7 890 551,00