Akcjonariat

Akcjonariusz Ilość akcji Udział Data aktualizaji
1 COMHOP Sp. z o.o. (dawniej: Hotel Polonia sp. z o.o.) 1 546 320,00 31,6% 2014-11-14
2 Zbigniew Szkopek 415 021,00 8,5% 2015-04-24
3 Krzysztof Stanik 980 000,00 20,0% 2016-07-07
4 Pozostali akcjonariusze 1 949 210,00 39,9% 2016-07-07
Łączna ilość akcji: 4 890 551,00