Akcjonariat

Akcjonariusz Ilość akcji Udział
1 COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. 2 000 000,00 33,95%
2 Krzysztof Stanik 1 200 000,00 20,73%
3 COMHOP Sp. z o.o. (dawniej: Hotel Polonia sp. z o.o.) 546 320,00 9,27%
4 Zbigniew Szkopek 415 021,00 7,05%
5 Pozostali akcjonariusze 1 729 210,00 29,36%
Łączna ilość akcji: 5 890 551,00