Akcjonariat

Akcjonariusz Ilość akcji Udział
1 COMHOP Sp. z o.o. (dawniej: Hotel Polonia sp. z o.o.) 1 546 320,00 26,25%
2 Zbigniew Szkopek 415 021,00 7,05%
3 COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. 1 000 000,00 16,98%
4 Krzysztof Stanik 1 200 000,00 20,36%
5 Pozostali akcjonariusze 1 729 210,00 29,36%
Łączna ilość akcji: 5 890 551,00