Dane finansowe

I kwartał 2016 II kwartał 2016
Przychody netto ze sprzedaży 2.590,2 2.250,8
Zysk brutto ze sprzedaży 875.5 798.5
Zysk netto -316.1 -437
Aktywa razem 10.655,2 10.821,1
Zobowiązania długoterminowe 1.905,7 1.841,9
Zobowiązania krótkoterminowe 2.962,8 3.620,4
Kapitał własny 5.048,2 4.611,2
Liczba akcji 4.852.094 4.890.551
I kwartał 2015 (jednostkowy) I kwartał 2015 (po konsolidacji) II kwartał 2015 (jednostkowy) II kwartał 2015 (po konsolidacj) III kwartał 2015 (jednostkowy) IV kwartał 2015 (jednostkowy) 2015
Przychody netto ze sprzedaży 1.422,2 1.475,6 3.068,1 3.232,8 3.556,5 3.432,9 11.479,7
Zysk brutto ze sprzedaży 464.5 519.4 1.325,4 1.370,1 1.343,6 1.331,4 4.465,0
Zysk netto 418.1 384.5 296.9 212.2 313.6 14.5 1.043,1
Aktywa razem 7.994,2 7.915,1 10.323,1 10.407,6 11.196,5 10.517,5 10.517,5
Zobowiązania długoterminowe 154 154 1.989,1 1.989,1 1.937,0 1.889,5 1.889,5
Zobowiązania krótkoterminowe 2.448,3 2.475,5 2.559,4 2.816,6 3.093,0 2.558,4 2.657,1
Kapitał własny 4.642,7 4.536,5 4.939,6 4.748,7 5.253,2 5.267,7 5.267,7
Liczba akcji 4.852.094 4.852.094 4.852.094 4.852.094 4.852.094 4.852.094 4.852.094