Badania i rozwój

Grupa Kapitałowa Alumast S.A. nieustannie doskonali i rozwija swoje produkty oraz tworzy innowacyjne rozwiązania kompleksowo łącząc dokonania poszczególnych spółek. Organizacja prowadzi własne biura projektowe i współpracuje z renomowanymi uczelniami i instytutami badawczymi.

Wśród organizacji, które przyczyniły się do rozwoju produktów Alumastu znajdziemy: Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Białostocką, Instytut Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz uczelnie wojskowe.

Projekty badawcze

Największym projektem badawczym Alumastu jest prowadzona przez spółkę zależną Energy Composites certyfikacja bezpieczeństwa biernego oświetleniowych słupów kompozytowych. Badania obejmują pomiary siły zderzenia, strefy kontrolowanego zgniotu oraz właściwości energochłonnych tworzywa kompozytowego dla dedykowanych słupów oświetleniowych.

Wysoki poziom bezpieczeństwa biernego słupów kompozytowych oznacza, że podczas zderzenia z obiektem (wypadki drogowe) czy uderzenia w niego (np. podczas trzęsienia ziemi) to słup, a nie obiekt ulegnie zniszczeniu!

Certyfikaty ułatwią spółce dotarcie do rynków światowych o nasilonej aktywności sejsmicznej i wysokich normach bezpieczeństwa wymaganych dla infrastruktury drogowej (pas ruchu do 120 km/h – autostrady i trasy szybkiego ruchu), w tym Unii Europejskiej.