Dofinansowania

W 2016 roku Energy Composites, spółka zależna Alumast S.A. uzyskała 3,8 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt: „Opracowanie technologii ultralekkich słupów kompozytowych o profilowanej reakcji na zderzenie w warunkach pasa drogowego, do zastosowań w branży energetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej”.

W 2016 roku Energy Composites uzyskała również dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na projekt: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych słupów/żerdzi kompozytowych poliestrowo – szklanych o zwiększonej wytrzymałości”. Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 318 775,00 zł.

W roku 2014 Firma Alumast zrealizowała projekt pn. „Uruchomienie linii technologicznej do produkcji słupów oświetleniowych z żywic poliestrowych”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania: 699 tys. zł.