Misja i wartości

Misja

Nie pozostawiamy niczego przypadkowi. Każdy dzień traktujemy jako niepowtarzalną szansę do kreowania lepszej, bezpieczniejszej, estetycznej i ekologicznej przyszłości. Nasze produkty tworzone są z myślą o osiągnięciu pełnej funkcjonalności, przy zachowaniu najwyższych standardów. Dzięki pełnemu zaangażowaniu, pasji i ogromnemu doświadczeniu sprawiamy, że to co dla innych jest niewyobrażalne, dla nas jest możliwe i osiągalne.

Wartości

Innowacja – skuteczność rozwiązania

Opracowujemy nowe rozwiązania. Zależy nam, aby były skuteczne: spełniały w możliwie najlepszy sposób swoją rolę. Produkty Alumastu mają ułatwiać pracę montażystom i serwisantom, a eksploatację użytkownikom. Wprowadzamy innowacje łącząc dostępne już technologie Alumastu z kolejnymi produktami. Chcemy, aby nasza oferta poprawiała efektywność kosztową inwestycji – obniżała koszty utrzymania infrastruktury drogowej, oświetleniowej i energetycznej.

Bezpieczeństwo – środowiska i użytkowników

100% przetwarzalności kompozytów i niezwykle niska emisja CO2 w procesie wytwarzania stanowią o przyjaznym charakterze produkcji Alumastu dla środowiska naturalnego. Kompozyt poliestrowy, z którego produkujemy nasze słupy oświetleniowe, jest izolatorem. Poprawia bezpieczeństwo pieszych i serwisantów eliminując ryzyko porażenia prądem. Wysokie wskaźniki bezpieczeństwa biernego naszych słupów oświetleniowych zmniejszają ryzyko poważnych urazów kierowców podczas zderzenia pojazdu ze słupem.

Ludzie i współpraca

Firmę Alumast tworzą ludzie: pracownicy, partnerzy, klienci oraz użytkownicy naszych produktów. Dopiero zespół i kooperacja stanowią wartość, na której możemy oprzeć nasz biznes.

Słuchamy i analizujemy, czego potrzebują odbiorcy – od montera począwszy na przechodniu skończywszy. Szkolimy i motywujemy kadry. W Programie Akcji Pracowniczych dzielimy się zasobami, które razem wypracowaliśmy.