Strategia

Grupa Kapitałowa Alumast S.A., ze względu na wysoką konkurencyjność na rynku nie publikuje całości strategii biznesowej. Założenia długoterminowego planu rozwoju opierają się na trzech filarach:

Od produktu do kompleksowej usługi

Celem grupy jest zwiększenie rentowności – marżowości biznesu. Dlatego Alumast dostarcza na rynek innowacyjne rozwiązania i dywersyfikuje produkcję do kolejnych branż. Grupa, łącząc kompetencje wszystkich spółek w organizacji, poszerzyła ofertę o kompleksowe usługi – od projektu do serwisu.

Eksport

Grupa dąży do zwiększenia poziomu eksportu w strukturze sprzedaży. Alumast jest znany już w 70 krajach na świecie. Ekspansja międzynarodowa produktów i usług ma podnieść poziom bezpieczeństwa biznesu. Zwiększenie sprzedaży do wszystkich szerokości geograficznych zniweluje sezonowość przychodów na rynku krajowym.

Płynność finansowa

Kluczowym wskaźnikiem dla grupy jest płynność finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów obrotowych umożliwiających zwiększanie produkcji. Grupa Kapitałowa Alumast S.A. dokonuje inwestycji w badania i rozwój oraz dobra produkcyjne. Budowanie konkurencyjności oraz wzrost biznesu realizowane są przy ścisłej dyscyplinie kosztowej.