Zrównoważony rozwój

Ekologia jest wpisana w nasze produkty – niskie emisje CO2 przy produkcji i możliwość 100% utylizacji – w naszym przypadku całkowitego przetworzenia w nowy produkt – są bezpieczne dla środowiska, czystszego powietrza, a przez to dla zdrowia ludzi.

Odpowiedzialność biznesu Alumastu skupia się na trosce o pracowników, wspieraniu lokalnej społeczności i krzewieniu idei bezpieczeństwa.

Kadry grupy mają zagwarantowane szkolenia zawodowe oraz rozwój w ramach przejrzystych zasad ścieżki kariery. Sprawdzonych w praktyce produkcyjnej pracowników zatrudniamy na podstawie umowy o pracę. Z lojalnymi pracownikami dzielimy się wartością firmy poprzez Program Akcji Pracowniczych.

Wsparcie dla społeczności lokalnej organizujemy poprzez pojedyncze akcje społeczne, których inicjatorami są często pracownicy Grupy. Pomagamy wodzisławskiej gminie z wyposażeniem bezpiecznych przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych.

Z Alumastem bezpieczniej. Do każdego słupa oświetleniowego dołączamy w prezencie opaski odblaskowe dla pieszych. Zachęcamy do korzystania z nich na co dzień. Mamy świadomość, że podniesienie poziomu widoczności w ruchu drogowym może uratować życie.