O firmie

Specjalizacja

Alumast S.A. jest wiodącym projektantem i producentem kompozytowych oraz aluminiowych rozwiązań oświetleniowych i konstrukcyjnych dla branży energetycznej, kolejowej, infrastruktury drogowej oraz reklamowej.

W ramach organizacji funkcjonuje biuro projektowe z zapleczem badawczo-rozwojowym współpracujące z krajowymi uczelniami technicznymi, zespół montażowy i serwisowy. Dzięki tym zasobom Alumast zbudował kompleksową ofertę rozwiązań w zakresie oświetlenia ulicznego, parkowego itp. Spółki należace do grupy kapitałowej są wyłącznym dystrybutorem na Polskę najlepszych światowych marek: opraw ledowych, ogniw fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii. Na bazie tych komponentów i własnych słupów kompozytowych Alumast tworzy złożone Autonomiczne Systemy Oświetlenia.

Alumast specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach z kompozytu poliestrowego. Materiał ten nie przewodzi prądu, jest trwały oraz charakteryzuje się brakiem wartości złomowej.  Kompozyt wytwarzany przez spółkę stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla budowy i modernizacji trwałej – niskokosztowej w utrzymaniu infrastruktury. Unikatowa oferta Alumastu zawiera gwarancje serwisowe i ubezpieczenie produktów.

Alumast S.A. jest spółką wiodącą w grupie kapitałowej, w skład której wchodzą niemiecka spółka Alumast GmbH, rosyjska Alumast RU, SWE Sp. z o.o., Energy Composites Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Alumast S.A. jest eksporterem obecnym w ponad 30 krajach świata, a kluczowymi rynkami spółki są Europa, w tym Skandynawia; kraje Ameryki Południowej i Bliski Wschód.

Historia

Alumast rozpoczął działalność w 1997 roku. Początkowo, kilkuosobowa firma prowadziła produkcję, sprzedaż i montaż masztów flagowych z aluminium. W ciągu kilku lat spółka rozwinęła działalność i stała się liderem na polskim rynku masztów flagowych, odnosząc także sukcesy na rynkach zagranicznych. Od początku 2000 r. Alumast funkcjonuje w formie spółki akcyjnej.

Znaczący rozwój i wzrost eksportu Alumast odnotował od roku 2004, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wraz z załamaniem koniunktury światowej w 2007 roku i oszczędnościami w budżetach reklamowych – wówczas główny rynek zbytu spółki – zarząd Alumastu zdecydował o dywersyfikacji produkcji w materiały kompozytowo-poliestrowe i produkty dla nowych branż – energetyki, infrastruktury i kolejnictwa. Firma otworzyła w tym samym roku nowy zakład produkcyjny rozwiązań kompozytowych.

W celu pozyskania kapitału na rozwój Alumast kilkakrotnie podnosił kapitał zakładowy w drodze emisji akcji, a w styczniu 2008 roku zadebiutował na rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W 2009 roku, na skutek problemów wynikających z terminowych transakcji finansowych, Alumast złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Porozumienie z wierzycielami nastąpiło w roku 2011. Alumast wywiązał się z postanowień zawartego układu z wierzycielami spłacając wszystkie zobowiązania.

W 2014 roku spółka pozyskała dotację na restrukturyzację z Ministerstwa Skarbu Państwa. Od tego czasu Alumast rozszerzył ofertę o nowe rozwiązania kompozytowe i rozbudował zaplecze badawczo-rozwojowe. Dzięki podjętym działaniom, spółka zależna Alumastu, Energy Composites pozyskała w 2016 roku dofinansowanie z NCBiR na badania certyfikujące bezpieczeństwo bierne drogowych słupów oświetleniowych – jedne z pierwszych tego typu rozwiązań na świecie.

Obecnie, za sprawą wdrożonej technologii Resin Transfer Moulding – formowania w zamkniętych formach elementów kompozytowych o różnych kształtach – spółka prowadzi dalszą dywersyfikację produkcji. Alumast ma też w dorobku, na podstawie certyfikatu dostawcy NATO, pierwsze rozwiązania dla przemysłu zbrojeniowego.