Przydatne materiały

Debiut

Innowacyjna firma Alumast S.A. w ramach przyjętej strategii rozwoju kilkakrotnie podnosiła kapitał zakładowy finansując ekspansję na rynku kolejnymi emisjami serii akcji. Celem pozyskania renomy na szerokim rynku, transparentności i dodatkowego wsparcia finansowego spółka zdecydowała o debiucie na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut Alumast S.A. odbył się 3 stycznia 2008 r.

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny - akcje serii L

Dofinansowania

Realizowane:

2016 r.

Energy Composites, spółka zależna Alumast S.A. uzyskała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie projektu badawczego „Opracowanie technologii ultralekkich słupów kompozytowych o profilowanej reakcji na zderzenie w warunkach pasa drogowego, do zastosowań w branży energetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wartość projektu 5 mln zł, wartość dofinansowania 3,8 mln zł.

Zrealizowane:

2014 r.

Alumast S.A. pozyskał za zgodą Komisji Europejskiej dotację z Ministerstwa Skarbu Państwa na restrukturyzację oraz spłatę zobowiązań objętych układem. Wartość dotacji 4,77 mln zł.

2008 r.

Alumast S.A. uzyskał z Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dofinansowanie na projekt „Uruchomienie linii technologicznej do produkcji słupów oświetleniowych z żywic poliestrowych.” (nr projektu: SPOWKP/2.2.1/1/24/258). Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania 699 tys. zł.