Raporty ESPI

2018-08-13ALUMAST SA (18/2018) Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2018-08-10ALUMAST SA (15/2018) Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2018-08-10ALUMAST SA (16/2018) Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2018-08-10ALUMAST SA (17/2018) Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2018-08-09ALUMAST SA (14/2018) Emisja akcji serii O
2018-06-25ALUMAST SA (13/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.
2018-05-30ALUMAST SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2018-05-29ALUMAST SA (10/2018) Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2018-05-24ALUMAST SA (9/2018) Zawiadomienie o zawarciu istotnej umowy
2018-05-21ALUMAST SA (7/2018) Zawarcie istotnego aneksu do umowy akcjonariuszy
2018-05-21ALUMAST SA (8/2018) Zawarcie istotnego aneksu do umowy sprzedaży pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania ko
2018-05-18ALUMAST SA (6/2018) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-05-14ALUMAST SA (5/2018) Podjęcie decyzji o likwidacji Alumast GmbH
2018-03-12ALUMAST SA (3/2018) Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2018-03-12ALUMAST SA (4/2018) Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2018-02-21ALUMAST SA (2/2018) Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2018-02-20ALUMAST SA (1/2018) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A
2017-11-29ALUMAST SA (26/2017) Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2017-11-29ALUMAST SA (27/2017) Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2017-11-27ALUMAST SA (25/2017) Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2017-10-31ALUMAST SA (24/2017) Istotne zamówienie
2017-10-06ALUMAST SA (23/2017) Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2017-10-02(22/2017) Zawarcie umowy objęcia akcji na okaziciela serii N ze spółką COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.
2017-09-29ALUMAST SA (21/2017) Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA
2017-09-15ALUMAST SA (19/2017) Zawarcie przez Spółkę istotnej umowy
2017-09-06ALUMAST SA (18/2017) Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2017-09-04ALUMAST SA (17/2017) Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2017-09-02ALUMAST SA (16/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-09-01ALUMAST SA (13/2017) Zawarcie przez Spółkę istotnej umowy
2017-09-01ALUMAST SA (14/2017) Zawarcie umowy akcjonariuszy
2017-09-0115/2017 Zawarcie umowy sprzedaży istotnego pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania kontroli nad Spółką
2017-07-19ALUMAST SA (12/2017) Zawarcie porozumienia w przedmiocie realizacji roszczeń
2017-06-27ALUMAST SA (10/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.
2017-06-05ALUMAST SA (8/2017) Pierwsze zamówienie z rynku bułgarskiego
2017-06-01ALUMAST SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-04-21ALUMAST SA (6/2017) Istotne zamówienie
2017-04-13ALUMAST SA (5/2017) Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania
2017-04-12ALUMAST SA (4/2017) Istotne zamówienie
2017-03-30ALUMAST SA (3/2017) Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o.
2017-03-29ALUMAST SA (2/2017) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej oraz objęcie nowych udziałów w tej spół
2017-03-29ALUMAST SA (2/2017) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej oraz objęcie nowych udziałów w tej spół
2017-03-29ALUMAST SA (2/2017) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej oraz objęcie nowych udziałów w tej spół
2017-03-29ALUMAST SA (2/2017) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej oraz objęcie nowych udziałów w tej spół
2017-03-29ALUMAST SA (2/2017) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej oraz objęcie nowych udziałów w tej spół
2017-03-17ALUMAST SA (1/2017) Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania
2016-12-31ALUMAST SA (15/2016) Podpisanie umowy na sprzedaż technologii
2016-12-30ALUMAST SA (14/2016) Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu
2016-12-05ALUMAST SA (13/2016) Informacja o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli
2016-11-16ALUMAST SA (12/2016) Podpisanie listu intencyjnego z APANET Green System Sp. z o.o. w zakresie współpracy przy projektach SmartC
2016-09-23ALUMAST SA (11/2016) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.
2016-08-31ALUMAST SA (10/2016) Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania
2016-08-12ALUMAST SA (9/2016) Podjęcie decyzji o likwidacji Alumast RU
2016-07-27ALUMAST SA (8/2016) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Emitenta
2016-07-15ALUMAST SA (7/2016) Otrzymanie przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o. istotnego zamówienia
2016-07-07ALUMAST SA (6/2016) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2016-07-05ALUMAST SA (5/2016) Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja S.A.
2016-06-10ALUMAST SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2016
2016-05-13ALUMAST SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-01-22ALUMAST SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2015-12-30ALUMAST SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.12.2014
2015-10-21ALUMAST SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2015-06-18ALUMAST SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2015-06-11ALUMAST SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2015-06-09ALUMAST SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2015
2015-05-13ALUMAST SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-05-05ALUMAST SA Informacja w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-05-05ALUMAST SA Zawiadomienie Akcjonariusza - LETUS CAPITAL S.A. o zmianie stanu posiadania akcji
2015-04-24ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-04-24ALUMAST SA Zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Zbigniewa Szkopka
2014-12-09ALUMAST SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.12.2014 - korekta uchwały
2014-12-03ALUMAST SA zwołanie NWZ
2014-11-20ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza - Hefal Serwis S.A.
2014-11-20ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza - Zbigniewa Szkopka
2014-11-20ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza - Hotel Polonia Sp. z o.o.
2014-11-05ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5%
2014-10-20ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi
2014-10-20ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi
2014-09-19ALUMAST SA zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-09-09ALUMAST SA sprzedaż akcji spółki
2014-09-02ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-08-22ALUMAST SA transakcje na akcjach spółki
2014-08-08ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi
2014-08-05ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi
2014-07-22ALUMAST SA transakcje na akcjach spółki
2014-07-10ALUMAST SA sprzedaż akcji spółki
2014-07-04ALUMAST SA zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-07-01ALUMAST SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2014
2014-06-23ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi
2014-06-06ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-06-04ALUMAST SA zwołanie ZWZ
2014-06-02ALUMAST SA zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-05-21ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2014-05-21ALUMAST SA Zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji będących w posiadaniu Letus Capital S.A.
2014-05-14ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowym
2014-05-05ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowym
2014-04-24ALUMAST SA zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-04-17ALUMAST SA sprzedaż akcji spółki
2014-04-02ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-03-30ALUMAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez TWINLIGHT FINANCE LIMITED - korekta raportu 3/2014
2014-03-30ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym
2014-03-30ALUMAST SA Zawiadomienie o zbyciu akcji przez TWINLIGHT FINANCE LIMITED
2014-03-20ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi
2014-02-12ALUMAST SA zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji będących w posiadaniu TWINLIGHT FINANCE LIMITED
2013-12-23ALUMAST SA Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie
2013-12-19ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza
2013-12-19ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-12-19ALUMAST SA zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji będących w posiadaniu LETUS CAPITAL S.A.
2013-12-17ALUMAST SA zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-12-17ALUMAST SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dn.13.12.2013
2013-12-13ALUMAST SA zawiadomienie pełnomcnika akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1
2013-08-02ALUMAST SA zwołanie NWZ
2013-06-20ALUMAST SA wykaz akcjonariuszy
2013-05-14ALUMAST SA zwołanie ZWZ na 14 czerwca 2013 roku
2013-04-17ALUMAST SA wykaz akcjonariuszy
2012-10-08ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i zmianie liczby głosów
2012-04-03ALUMAST SA - wykaz akcjonariuszy
2012-03-22ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i zmianie liczby głosów na WZ
2012-03-19ALUMAST SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów
2012-03-08ALUMAST SA zwołanie NWZ na dzień 03 kwietnia 2012 roku
2011-12-30ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o ilości posiadanych akcji i liczbie głosów na WZ
2011-12-28ALUMAST SA informacja o nabyciu akcji
2011-12-22ALUMAST SA informacja o nabyciu akcji spółki przez osobę blisko związana tj. Hefal Serwis SA
2011-12-22ALUMAST SA - informacja o zbyciu akcji spółki
2011-12-22ALUMAST SA - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania
2011-12-22ALUMAST SA - zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu praw do akcji
2011-12-22ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i zmianie liczby głosów na WZ
2011-12-22ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i zmianie liczby głosów na WZ
2011-12-21ALUMAST SA informacja o sprzedaży praw do akcji
2011-12-21ALUMAST SA informacja o sprzedaży praw do akcji
2011-10-26ALUMAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta
2011-08-29ALUMAST SA - informacja o zakupie akcji
2011-08-29ALUMAST SA informacja o sprzedaży akcji
2011-08-26ALUMAST SA informacja o zakupie akcji
2011-08-26ALUMAST SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
2011-06-27ALUMAST SA informacja o sprzedaży akcji
2011-06-22ALUMAST SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 20.06.2011
2011-05-25ALUMAST SA zwołanie ZWZ na 20 czerwca 2011 r.
2011-02-21ALUMAST SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ
2011-01-21ALUMAST SA zwołanie NWZ na dzień 18 lutego 2011 roku
2010-12-14ALUMAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta
2010-12-10ALUMAST SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
2010-12-10ALUMAST SA informacja o transakcjach nabycia akcji
2010-12-10ALUMAST SA informacja o transakcjach nabycia akcji
2010-12-10ALUMAST SA transakcje sprzedaży akcji
2010-12-10ALUMAST SA transakcje na akcjach
2010-12-03ALUMAST SA informacja o transakcjach sprzedaży akcji
2010-11-30ALUMAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta
2010-11-30ALUMAST SA informacja o transakcjach sprzedaży akcji
2010-11-25ALUMAST SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów
2010-11-19ALUMAST SA informacja o transakcjach sprzedaży akcji
2010-11-15ALUMAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji
2010-11-15ALUMAST SA informacja o transakcjach sprzedaży akcji
2010-10-12ALUMAST SA informacja o transakcjach sprzedaży akcji
2010-06-24ALUMAST SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ wykaz akcjonariuszy
2010-06-02ALUMAST SA w upadłości - zmiany w porządku obrad oraz projektach uchwał ZWZA na dzień 23.06.2010
2010-05-26ALUMAST SA w upadłości układowej - zwołanie ZWZ na dzień 23 czerwca 2010 r.
2010-05-24ALUMAST SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ wykaz akcjonariuszy
2010-05-04ALUMAST SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ przekroczenie 5% głosów ogółem
2010-04-30ALUMAST SA korekta zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogółem w spółce (korekta RB_ASO 2/2010)
2010-04-30ALUMAST SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta
2010-04-29ALUMAST SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów
2010-04-20ALUMAST SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ zwołanie NWZ na 21 maja 2010 r.
2009-06-10ALUMAST SA ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
2009-06-07ALUMAST SA postanowienie sądu dot. złożonej skargi na czynności komornicze
2009-06-07ALUMAST SA wypowiedzenie umów kredytowych przez BGŻ SA
2009-06-03ALUMAST SA zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy
2009-06-01ALUMAST SA umorzenie postępowania egzekucyjnego z wniosku DZ Bank Polska SA
2009-05-29ALUMAST SA postanowienie sądu dot. wniosku o zabezpieczenie roszczenia majątkowego
2009-05-26ALUMAST SA wypowiedzenie umowy factoringowej dla odbiorców zagranicznych
2009-05-26Alumast SA podpisanie umowy przedstawicielskiej na terenie USA
2009-05-25Alumast SA uchylenie postanowienia Sądu dot. nadania klauzuli wykonalności bte
2009-05-25Alumast SA zajęcie kolejnych wierzytelności
2009-05-19ALUMAST SA wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
2009-05-14Alumast SA podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
2009-05-08ALUMAST SA dalsze działania związane z prowadzoną egzekucją
2009-05-07ALUMAST SA uzupełnienie do rb nr 9/2009
2009-05-05ALUMAST SA wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez DZ Bank Polska SA
2009-03-27Alumast SA przesuniecie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego
2009-02-06Alumast SA otrzymanie dotacji z funduszy unijnych
2009-02-02Alumast SA przedłużenie umowy z autoryzowanym doradcą
2009-01-22Alumast SA zmiana prognozy wyników finansowych na 2008 r. oraz plan na rok 2009
2009-01-14ALUMAST SA złożenie wniosku w sprawie zawarcia ugody dotyczącej spłaty kredytu
2008-12-31ALUMAST SA złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
2008-12-31ALUMAST SA uzyskanie dostępu do systemu EBI
2008-11-25Alumast SA podpisanie umowy z biegłym rewidentem
2008-09-12ALUMAST SA uzyskanie certyfikatu zgodności na słupy oświetleniowe
2008-08-07ALUMAST SA produkcja w nowym zakładzie
2008-07-29ALUMAST SA uruchomienie nowego zakładu do produkcji słupów z żywic poliestrowych
2008-06-25Alumast SA zmiana w składzie zarządu
2008-05-14ALUMAST SA wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na ZWZA
2008-05-13Alumast SA treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 12.05.2008
2008-04-23ALUMAST SA projekty uchwał ZWZA w dniu 12 maja 2008
2008-04-17ALUMAST SA zwołanie ZWZA
2008-04-17ALUMAST SA rejestracja zmian w statucie
2008-04-02ALUMAST SA informuje
2008-03-31Alumast SA Dom Maklerski PKO BP animatorem rynku akcji i praw do akcji spółki
2008-03-12Alumast SA rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego
2008-02-27ALUMAST SA uzyskanie certyfikatu TUV
2008-02-21ALUMAST SA zawiązanie spółki zależnej Alumast GmbH
2008-02-06ALUMAST SA zawarcie istotnej umowy
2008-01-25ALUMAST postanowienie sądu o sprostowaniu wpisu dot. uprzywilejowania akcji
2008-01-23ALUMAST SA zakończenie procesu wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników
2008-01-09ALUMAST SA przystąpienie do systemu ESPI
2008-01-02ALUMAST wyznaczenie pierwszego dnia notowań na NewConnect praw do akcji serii J
2008-01-02ALUMAST SA wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i J oraz praw do akcji serii J do obrotu
2008-01-02ALUMAST SA zakończona subskrypcja akcji serii J w ofercie prywatnej
0000-00-00ALUMAST SA (1/2017) Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania
0000-00-00ALUMAST SA (2/2017) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej oraz objęcie nowych udziałów w tej spół
0000-00-00ALUMAST SA (2/2017) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej oraz objęcie nowych udziałów w tej spół
0000-00-00ALUMAST SA (3/2017) Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o.
0000-00-00ALUMAST SA (3/2017) Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o.
0000-00-00ALUMAST SA (3/2017) Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o.
0000-00-00ALUMAST SA (4/2017) Istotne zamówienie
0000-00-00ALUMAST SA (5/2017) Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania
0000-00-00ALUMAST SA (6/2017) Istotne zamówienie
0000-00-00ALUMAST SA (6/2017) Istotne zamówienie
0000-00-00ALUMAST SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0000-00-00ALUMAST SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0000-00-00ALUMAST SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0000-00-00ALUMAST SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0000-00-00ALUMAST SA (8/2017) Pierwsze zamówienie z rynku bułgarskiego
0000-00-00ALUMAST SA (10/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.