Raporty okresowe

2017-05-26Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2016 rok
2017-05-26Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2016 rok
2017-05-15Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
2017-02-14Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
2016-11-14Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
2016-08-12Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku
2016-05-13Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
2016-04-29Raport roczny za 2015 rok
2016-02-12Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku
2016-02-12Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku
2015-10-29Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku
2015-08-10Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku
2015-05-15Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
2015-03-31Raport roczny za 2014 rok
2015-02-13Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2014-11-14Raport kwartalny za III kwartał 2014
2014-08-14Raport kwartalny za II kwartał 2014
2014-05-28Raport roczny za 2013 rok
2014-05-15Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
2014-02-14Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku
2013-10-31Raport kwartalny za III kwartał 2013
2013-08-14Raport kwartalny za II kwartał 2013
2013-05-15Raport kwartalny za I kwartał 2013
2013-04-30Raport roczny za 2012 rok
2013-02-14Raport kwartalny za IV kwartał 2012
2012-11-14Raport kwartalny za III kwartał 2012
2012-08-14Raport kwartalny za II kwartał 2012
2012-05-21Raport roczny za 2011 rok
2012-05-15Raport kwartalny za I kwartał 2012
2012-02-14Raport kwartalny za IV kwartał 2011
2011-11-14Raport kwartalny za III kwartał 2011
2011-08-16Raport kwartalny za II kwartał 2011
2011-05-20Raport roczny za 2010 rok
2011-05-16Raport kwartalny za I kwartał 2011
2011-02-14Raport kwartalny za IV kwartał 2010