Raport bieżący 13/2011

ALUMAST SA informacja o sprzedaży praw do akcji

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A informuje, iż 20 grudnia 2011 roku otrzymał komunikat o sprzedaży praw do akcji Spółki o następującej treści:

"Ja niżej podpisany Adam Guz, jako Członek Rady Nadzorczej ALUMAST S.A., działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. Spółka GoAdvisers S.A. w ramach umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 30 listopada 2011 w Katowicach, sprzedała łącznie 75 000 szt. (siedemdziesiąt pięć tysięcy) praw do akcji spółki ALUMAST S.A. po 1,00 zł (jeden złoty 00/100) za jedno PDA.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji tj. GoAdvisers S.A. jest blisko ze mną związana (pełnię funkcję prezesa zarządu GoAdvisers S.A.), a jednocześnie jestem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki ALUMAST S.A. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro."

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl