Raport bieżący 20/2011

ALUMAST SA informacja o nabyciu akcji spółki przez osobę blisko związana tj. Hefal Serwis SA

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

"Ja Zbigniew Szkopek informuję o zawartej umowie sprzedaży akcji, na podstawie której akcje Alumast S.A. nabywa osoba blisko ze mną związana tj Hefal Serwis S.A. i przekazuję następujące informacje:

1.Osoba obowiązana do przekazania informacji: Zbigniew Szkopek

2.Przyczyna przekazania informacji: Przewodniczący Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A. – nabycie akcji przez osobę blisko związaną ze mną (w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrcie instrumentami finansowymi), tj. Hefal Serwis S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym.

3.Data i miejsca zawarcia transakcji: 19 grudnia 2011 r. Wodzisław Śląski

4.Cena i wolumen nabywanych akcji Alumast S.A.: cena 1,30 zł/sztukę, ilość 191.659"

kom espi abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl