Raport bieżący 23/2011

ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o ilości posiadanych akcji i liczbie głosów na WZ

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 29.12.2011 roku otrzymał zawiadomienie Akcjonariusza Twinlight Finance Limted o następującej treści:

"Zawiadamiam, że w wyniku rejestracji przez Sąd nowej emisji akcji Alumast S.A. serii K przeprowadzonej w dniach 19 września 2011 r. do 7 października 2011 r. (zarejestrowanej przez Sąd – o czym Spółka Akcyjna Alumast informowała raportem bieżącym w dniu 19 grudnia 2011 r. ) na dzień 20 grudnia 2011 na rachunku inwestycyjnym spółki Twinlight Finance Limted z siedziba Poseidonos 1, Ledra business Centre Egkomi PC Nikozja, Cypr, znajduje się 108.000 akcji oraz 301.200 praw do akcji Spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, co po dopuszczeniu do obrotu przez zarząd GPW stanowić będzie 11,2% udziału w ilości akcji i tyle samo udziału w głosach na WZA.

Niniejsze zawiadomienie stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z art. 69 ust.1 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych."

kom espi abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl