Raport bieżący 5/2012

ALUMAST SA - wykaz akcjonariuszy

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 kwietnia 2012

GOADVISERS SA

- liczba głosów: 717.768

- % udział w liczbie głosów na NWZ: 41,47%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 19,65%

Zbigniew Szkopek

- liczba głosów: 465.021

- % udział w liczbie głosów na NWZ: 26,87%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 12,73%

Hotel Polonia Sp. z o.o.

- liczba głosów: 346.320

- % udział w liczbie głosów na NWZ: 20,01%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 9,48%

HEFAL SERWIS SA

- liczba głosów: 191.659

- % udział w liczbie głosów na NWZ: 11,07%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 5,25%

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl