Raport bieżący 3/2013

ALUMAST SA wykaz akcjonariuszy

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 kwietnia 2013 r.

1.Hotel Polonia Sp. z o.o.

- liczba głosów: 346.320

- % udział w liczbie głosów na NWZ: 20,13%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 9,48%

2.Zbigniew Szkopek

- liczba głosów: 465.021

- % udział w liczbie głosów na NWZ: 27,02%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 12,73%

3.LETUS CAPITAL SA

- liczba głosów: 717.768

- % udział w liczbie głosów na NWZ: 41,71%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 19,65%

4.HEFAL SERWIS SA

- liczba głosów: 191.659

- % udział w liczbie głosów na NWZ: 11,14%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 5,25%

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl