Raport bieżący 6/2013

ALUMAST SA wykaz akcjonariuszy

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2013 r.

1.Hotel Polonia Sp. z o.o.

- liczba głosów: 346.320

- % udział w liczbie głosów na ZWZ: 22,65%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 9,48%

2.Zbigniew Szkopek

- liczba głosów: 465.021

- % udział w liczbie głosów na ZWZ: 30,41%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 12,73%

3.LETUS CAPITAL SA

- liczba głosów: 717.768

- % udział w liczbie głosów na ZWZ: 46,94%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 19,65%

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl