Raport bieżący 1/2014

ALUMAST SA zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji będących w posiadaniu TWINLIGHT FINANCE LIMITED

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 12 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie z firmy TWINLIGHT FINANCE LIMITED o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1, 2 i 4 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) w imieniu TWINLIGHT FINANCE LIMITED z siedzibą w Nikozji Republika Cypru (zwana dalej Twinlight) informuję, iż w dniu 04.02.2014 r. podczas sesji na GPW Twinlight dokonał sprzedaży 118.458 szt. Akcji Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej Alumast S.A.), w wyniku czego Twinlight obniżył próg udziału w tej spółce do 8,66%.

Przed dokonaniem transakcji Twinlight posiadał 434 827 akcji spółki Alumast S.A., stanowiących łącznie 11,90% udziału w kapitale zakładowym spółki Alumast S.A., uprawniających do wykonywania 434 827 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 11,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po dokonaniu w/w transakcji Twinlight posiada aktualnie 316 369 szt. Akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie udział 8,66% w kapitale zakładowym spółki Alumast S.A., uprawniających do wykonywania 316 369 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alumast S.A. W przyszłości Twinlight Finance Limited nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia udziału w akcjonariacie Alumast S.A."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl