Raport bieżący 2/2014

ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 20 marca 2014 roku otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A., zawiadomienie o następującej treści:

"Ja, niżej podpisany, Adam Guz działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka Letus Capital dokonała następujących transakcji na akcjach spółki Alumast S.A. (Emitent):

-w dniu 4 lutego 2014 roku sprzedaż łącznie 2.000 sztuk akcji Emitenta po cenie 0,65 zł

-w dniu 12 lutego 2014 roku sprzedaż łącznie 5.884 sztuk akcji Emitenta po cenie 0.69 zł

-w dniu 13 lutego 2014 roku sprzedaż łącznie 100 sztuk akcji Emitenta po cenie 0,72 zł

-w dniu 14 lutego 2014 roku sprzedaż łącznie 800 sztuk akcji Emitenta po cenie 0,72 zł

-w dniu 17 lutego 2014 roku sprzedaż łącznie 5.288 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,73 zł

-w dniu 3 marca 2014 roku sprzedaż łącznie 6.900 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,56 zł

-w dniu 10 marca 2014 roku sprzedaż łącznie 6.612 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,57 zł

-w dniu 11 marca 2014 roku sprzedaż łącznie 6.000 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,61 zł

-w dniu 13 marca 2014 roku sprzedaż łącznie 10.100 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,57 zł

-w dniu 14 marca 2014 roku sprzedaż łącznie 4.200 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,59 zł

-w dniu 17 marca 2014 roku sprzedaż łącznie 2.000 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,57 zł

Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect, na którym akcje są notowane. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce Alumast SA wchodzę w skład organu nadzorczego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i jestem Członkiem Zarządu Letus Capital S.A. Jednocześnie informuję, że suma wartości transakcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, przekroczyła w dniu 11 marca 2014 roku próg 5 000 EUR."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl