Raport bieżący 9/2014

ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowym

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 maja 2014 roku otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. zawiadomienie o następującej treści:

"Ja, niżej podpisany, Adam Guz działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka Letus Capital dokonała następujących transakcji na akcjach spółki ALUMAST S.A. (Emitent):

-w dniu 17 kwietnia 2014 roku sprzedaż 1.000 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,59 zł

-w dniu 22 kwietnia 2014 roku sprzedaż łącznie 12.122 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,54 zł

-w dniu 23 kwietnia 2014 roku sprzedaż łącznie 220 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,57 zł

Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect, na którym akcje są notowane. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce ALUMAST S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i jestem Członkiem Zarządu Letus Capital S.A."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl