Raport bieżący 15/2014

ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 06 czerwca 2014 roku otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. zawiadomienie o następującej treści:

"Ja, niżej podpisany, Adam Guz działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka Letus Capital S.A. dokonała następujących transakcji na akcjach spółki ALUMAST S.A. (Emitent):

-w dniu 28 maja 2014 roku sprzedaż łącznie 6.000 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,67 zł

-w dniu 29 maja 2014 roku sprzedaż łącznie 100 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,65 zł

-w dniu 2 czerwca 2014 roku sprzedaż łącznie 4.900 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,60 zł

Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect, na którym akcje są notowane. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce ALUMAST S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i jestem Członkiem Zarządu Letus Capital S.A."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl