Raport bieżący 18/2014

ALUMAST SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2014

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku:

Zbigniew Szkopek

- liczba głosów: 823.905

- % udział w liczbie głosów na WZ: 49,5%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 22,6%

Hotel Polonia Sp. z o.o.

- liczba głosów: 346.320

- % udział w liczbie głosów na WZ: 20,8%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 9,5%

Hefal Serwis S.A.

- liczba głosów: 191.659

- % udział w liczbie głosów na WZ: 11,5%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 5,2%

Krzysztof Stanik

- liczba głosów: 160.00

- % udział w liczbie głosów na WZ: 9,6%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 4,4%

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl