Raport bieżący 19/2014

ALUMAST SA zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 04 lipca 2014 roku otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. zawiadomienie o następującej treści:

"Ja, niżej podpisany, Adam Guz działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka Letus Capital S.A. dokonała następujących transakcji na akcjach spółki Alumast S.A. (Emitent):

-w dniu 25 czerwca 2014 roku sprzedaż łącznie 4.200 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,56 zł

Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect, na którym akcje są notowane. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce ALUMAST S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i jestem Członkiem Zarządu Letus Capital S.A.'

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl