Raport bieżący 22/2014

ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 sierpnia 2014 roku otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. zawiadomienie o następującej treści:

"Ja niżej podpisany, Adam Guz działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie intrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka Letus Capital dokonała następujących transakcji na akcjach spółki Alumast S.A. (Emitent):

- w dniu 24 lipca 2014 roku sprzedaż łącznie 12.000 sztuk akcji Emitenta po średniej cenia 0,75 zł

- w dniu 25 lipca 2014 roku sprzedaż łącznie 6.612 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,77 zł

- w dniu 28 lipca 2014 roku sprzedaż łacznie 3.388 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,90 zł.

Transakcje zostały dokonane na rynku New Connect, na którym akcje są notowane. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce Alumast S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej i jestem Prezesem Zarządu Letus Capital S.A."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl