Raport bieżący 23/2014

ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 08 sierpnia 2014 roku otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. zawiadomienie o następującej treści:

"Ja, niżej podpisany, Adam Guz działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iz osoba blisko ze mną związana tj. spółka Letus Capital dokonała następujących transakcji na akcjach spółki Alumast S.A. (Emitenta):

- w dniu 30 lipca 2014 sprzedaż łącznie 4.000 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,82 zł

- w dniu 31 lipca 2014 sprzedaż łącznie 2.000 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,85 zł.

Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect, na którym są notowane. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce Alumast S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i jestem Prezesem Zarządu Letus Capital S.A."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl