Raport bieżący 25/2014

ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 02 września 2014 roku otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. zawiadomienie o następującej treści:

"Ja, niżej podpisany, Adam Guz działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka Letus Capital dokonała następujących transakcji na akcjach spółki Alumast S.A. (Emitent):

-w dniu 21 sierpnia 2014 roku sprzedaż łącznie 4.197 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,80 zł

-w dniu 25 sierpnia 2014 roku sprzedaż łącznie 2.000 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,80 zł

-w dniu 26 sierpnia 2014 roku sprzedaż łącznie 1.500 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,78 zł

Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect, na którym akcje są notowane. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce ALUMAST S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i jestem Prezesem Zarządu Letus Capital S.A."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl