Raport bieżący 37/2014

ALUMAST SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.12.2014

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2014 roku:

Hotel Polonia Sp. z o.o.

- liczba głosów: 1.546.320

- % udział w liczbie głosów na WZ: 50,1%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,87%

Zbigniew Szkopek

- liczba głosów: 773.905

- % udział w liczbie głosów na WZ: 25,1%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 15,95%

Krzysztof Stanik

- liczba głosów: 347.000

- % udział w liczbie głosów na WZ: 11,3%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 7,15%

Hefal Serwis S.A.

- liczba głosów: 191.659

- % udział w liczbie głosów na WZ: 6,2%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 3,95%

Piotr Rybicki

- liczba głosów: 175.000

- % udział w liczbie głosów na WZ: 5,7%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 3,61%

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl