Raport bieżący 7/2015

ALUMAST SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 czerwca 2015 roku:

Hotel Polonia Sp. z o.o.

- liczba głosów: 1.546.320

- % udział w liczbie głosów na WZ: 70,19%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,87%

Zbigniew Szkopek

- liczba głosów: 415.021

- % udział w liczbie głosów na WZ: 18,84%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,55%

Hefal Serwis S.A.

- liczba głosów: 191.659

- % udział w liczbie głosów na WZ: 8,70%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 3,95%

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl