Raport bieżący 4/2016

ALUMAST SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku:

Hotel Polonia Sp. z o.o.

- liczba głosów: 1.546.320

- % udział w liczbie głosów na WZ: 54,02%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,62%

Zbigniew Szkopek

- liczba głosów: 415.021

- % udział w liczbie głosów na WZ: 14,50%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,49%

Krzysztof Stanik

- liczba głosów: 901.300

- % udział w liczbie głosów na WZ: 31,48%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 18,43%

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl