Raport bieżący 7/2016

ALUMAST SA (7/2016) Otrzymanie przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o. istotnego zamówienia

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., otrzymała zamówienie na dostawę kompozytowych słupów serwisowych, produkowanych przez Alumast S.A., wraz z osprzętem, od firmy RUTEX Sp. z o.o.

Wartość zamówienia to: 443 000,00 zł netto

Dostawy będą realizowane do 31 sierpnia 2016 roku.

Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Alumast S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl