Raport bieżący 8/2016

ALUMAST SA (8/2016) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 27 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na dostawę słupów kompozytowych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość oferty to: 647,9 tys. zł netto.

Dostawy będą realizowane w 2016 i 2017 roku.

O podpisaniu umowy Spółka poinformuje odrębnym komunikatem.

Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl