Raport bieżący 9/2016

ALUMAST SA (9/2016) Podjęcie decyzji o likwidacji Alumast RU

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż podjął decyzję w sprawie likwidacji spółki zależnej Alumast RU.

Zakończenie działalności Alumast RU jest konieczna z uwagi na utratę rynku na rzecz konkurencji rosyjskiej. Decyzja o likwidacji spółki jest podyktowana również faktem fatalnego klimatu do prowadzenia działalności przez polskie firmy na terenie Rosji oraz brakiem ubezpieczeń eksportowych dla dotychczasowych klientów.

Alumast S.A. utworzył w latach poprzednich odpisy aktualizujące na należności od Alumast RU oraz na udziały w tej spółce, w związku z tym decyzja o likwidacji nie będzie miała wpływu na wynik finansowy Alumast S.A. w 2016 roku.

Decyzja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana 12 sierpnia 2016 roku przez Radę Nadzorczą Alumast S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl