Raport bieżący 10/2016

ALUMAST SA (10/2016) Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., w dniu 31 sierpnia 2016 roku powzięła informację, iż projekt: "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych słupów/żerdzi kompozytowych poliestrowo-szklanych o zwiększonej wytrzymałości" został zarekomendowany do dofinansowania.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

W ramach konkursu zostało złożonych 611 wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 208. Projekt Energy Composites Sp. z o.o. jest trzecim z najwyżej ocenionych wniosków w konkursie.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych słupów/żerdzi kompozytowych poliestrowo-szklanych, znacząco ulepszonych produktów, o zwiększonej wytrzymałości wykorzystywanych w:

- liniach energetycznych niskiego (nN) i średniego napięcia (SN) jako słupy mocne i krańcowe;

- trakcjach tramwajowych, kolejowych i trolejbusowych.

Jest to unikalne rozwiązanie będące efektem prac B+R firmy Energy Composites Sp. z o.o. oraz Alumast S.A.

W ramach projektu zaplanowana jest m.in. wdrożenie linii do recyklingu kompozytów.

Wartość projektu to: 875 391,00 zł, a kwota dofinansowania wyniesie: 326 175,00 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl