Raport bieżący 14/2016

ALUMAST SA (14/2016) Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 grudnia 2016 roku zawarł umowę z Energy Composites Sp. z o.o. (spółką zależną), na mocy której Alumast S.A. przeniósł na rzecz Energy Composites Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego gruntu, objętego księgą wieczystą GL1W/00058154/6, działka nr 2421/31, położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a o powierzchni 0,2246 ha za cenę 395.000 zł netto.

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu jest związana z rozpoczętym przez Energy Composites Sp. z o.o. procesem inwestycyjnym, który ma szansę otrzymać wsparcie ze środków unijnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl