Raport bieżący 15/2016

ALUMAST SA (15/2016) Podpisanie umowy na sprzedaż technologii

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 31 grudnia 2016 roku zwarł z Energy Composites Sp. z o.o. (spółką zależną) umowę, na mocy której Alumast S.A. sprzedał Energy Composites Sp. z o.o. technologię dot. mobilnej linii zasilającej/ serwisowej za cenę 1.200.000 zł.

Na technologię składa się m.in. know-how, prawo do zgłoszenia patentowego (krajowego i międzynarodowego) dla wynalazku P-415303, informacje na temat dostawców komponentów oraz rynków sprzedaży.

Mobilna linia serwisowa/ zasilająca jest produktem do zastosowania przede wszystkim w branży energetycznej, w ramach której działa Energy Composites Sp. z o.o..

Przeniesienie technologii jest elementem strategii Grupy Kapitałowej, której celem jest jasny podział obszarów działania Alumast S.A. i Energy Composites Sp. z o.o.. Alumast S.A. w kolejnych latach będzie wzmacniał pozycję na rynku słupów oświetleniowych i masztów flagowych, a Energy Composites Sp z o.o. skupi swoją uwagę na rynku energetycznym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl