Raport bieżący 3/2017

ALUMAST SA (3/2017) Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., zawarła umowę na dostawę żerdzi kompozytowych produkowanych przez Alumast S.A.

Wartość umowy to: 799.520 zł netto

Dostawy będą realizowane w II i III kwartale 2017 roku

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl