Raport bieżący 5/2017

ALUMAST SA (5/2017) Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., w dniu 13 kwietnia 2017 roku powzięła informację, iż projekt: "Opracowanie ultralekkich podstaw polimerobetonowych do montażu elektroenergetycznych słupów kompozytowych średnich (SN) i niskich napięć (nN)" został zarekomendowany do dofinansowania.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie - 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych nad nową mieszanką polimerobetonową oraz nową konstrukcją płyt ustojowych dla potrzeb posadowienia słupów energetycznych.

Efektem prac będzie wprowadzenie na rynek podstaw polimerobetonowych, które w stosunku do obecnie stosowanych na rynku podstaw betonowych, stalowych czy żeliwnych będą miały niższą wagą (co ma duży wpływ na obniżenie kosztów ich transportu i montażu), dużą wytrzymałością oraz nie wymagają konserwacji.

Wartość projektu to: 319 984,50 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to: 208 120,00 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl