Raport bieżący 8/2017

ALUMAST SA (8/2017) Pierwsze zamówienie z rynku bułgarskiego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 czerwca 2017 roku Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., podpisała umowę na dostawę słupów kompozytowych dla linii energetycznych. Wartość umowy to: 29 988 lew (wg kursu z 05.06.2017: 64 063,36 zł), a termin wykonania to 3 miesiące od daty podpisania umowy. Odbiorcą jest spółka energetyczna zajmująca się produkcją i sprzedażą energii elektrycznej i ciepła.

Zarząd uznał informację za istotną, ponieważ jest to pilotażowe zamówienie na nowy rynek sprzedaży. Realizacja dostaw w ramach ww. umowy może przyczynić się do pozyskania kolejnych zamówień z tego rynku, co pozytywnie wpłynie na rozwój oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej Grupy Kapitałowej Alumast.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl