Raport bieżący 10/2017

ALUMAST SA (10/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2017 roku:

COMHOP Sp. z o.o.

- liczba głosów: 1.546.320

- % udział w liczbie głosów na WZ: 51,29%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,62%

Zbigniew Szkopek

- liczba głosów: 418.686

- % udział w liczbie głosów na WZ: 13,89%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,56%

Krzysztof Stanik

- liczba głosów: 1.000.000

- % udział w liczbie głosów na WZ: 33,17%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 20,45%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl