Raport bieżący 21/2017

ALUMAST SA (21/2017) Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017:

COMHOP Sp. z o.o. .

Liczba głosów: 1 546 320

% udział w liczbie głosów na NWZ: 61%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 31,6%

Zbigniew Szkopek:

Liczba głosów: 418 689

% udział w liczbie głosów na NWZ: 16,5%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 8,56%

Krzysztof Stanik

Liczba głosów: 520.000

% udział w liczbie głosów na NWZ: 20,5%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,6%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl