Raport bieżący 22/2017

ALUMAST SA (22/2017) Zawarcie umowy objęcia akcji na okaziciela serii N ze spółką COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 02 października 2017 oku zawarł ze spółką COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. (dalej: Inwestor) umowę objęcia akcji, na mocy której Inwestor objął 1.000.000 akcji Spółki na okaziciela serii N za cenę emisyjną 1,00 zł za jedną akcję, tj. łącznie za cenę 1.000.000 zł. Akcje na okaziciela serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl