Raport bieżący 5/2018

ALUMAST SA (5/2018) Podjęcie decyzji o likwidacji Alumast GmbH

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 14 maja 2018 roku podjął decyzję w sprawie likwidacji spółki zależnej Alumast GmbH. Zakończenie działalności Alumast GmbH podyktowane jest tym, iż działalność spółki nie jest efektywna, spółka kolejny rok obrotowy generuje stratę. Decyzja o likwidacji Alumast GmbH wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Alumast S.A. zmierzającą do uproszczenia jej struktury, zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz skoncentrowania uwagi na spółkach działających w branży oświetleniowej, energetycznej, teletechnicznej oraz rolniczej. Rynek reklamy będzie obsługiwanych wyłącznie przez Alumast S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl