Raport bieżący 9/2018

ALUMAST SA (9/2018) Zawiadomienie o zawarciu istotnej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 6/2018 z 18 maja 2018 roku Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienie o zawarciu przez lidera konsorcjum, w skład którego wchodzi Alumast S.A., pięciu umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej.

Alumast S.A., w ramach tych projektów, będzie dostarczał kompozytowe słupy teletechniczne. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w latach 2018-2020. Łączna wartość dostarczonych słupów to:19,2 mln zł, przy czym w 2018 roku: 4,6 mln zł, w 2019 roku: 9,8 mln zł, w 2020 roku: 4,8 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl