Raport bieżący 13/2018

ALUMAST SA (13/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2018

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku:

COLO-COLO PODWYKONAWSTWO LOGISTYCZNE Sp. z o.o.

- liczba głosów: 2.000.000

- % udział w liczbie głosów na WZ: 47,0%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 34,0%

Krzysztof Stanik

- liczba głosów: 1.244.000

- % udział w liczbie głosów na WZ: 29,2%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 21,1%

COMHOP Sp. z o.o.

- liczba głosów: 546 320

- % udział w liczbie głosów na WZ: 12,8%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 9,3%

Zbigniew Szkopek

- liczba głosów: 418.689

- % udział w liczbie głosów na WZ: 9,8%

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 7,1%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl