złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

ALUMAST SA złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

ALUMAST SA złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

Nr: 2/2007

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 24 grudnia 2007 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA., dotyczący 347 800 praw do akcji serii J oraz 2 088 400 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, z czego:

75 600 akcji serii A,

10 080 akcji serii B,

183 620 akcji serii C,

240 000 akcji serii D,

150 000 akcji serii E,

141 000 akcji serii F,

70 000 akcji serii G,

870 300 akcji serii H,

347 800 akcji serii J.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2007 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. aneks do wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA., dotyczący uzupełnienia niniejszego wniosku o kody, pod którymi zostały zarejestrowane poszczególne instrumenty wyemitowane przez spółkę.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §3 ust. 1

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl