wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i J oraz praw do akcji serii J do obrotu

ALUMAST SA wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i J oraz praw do akcji serii J do obrotu

ALUMAST SA wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i J oraz praw do akcji serii J do obrotu

Nr: 2/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 31 grudnia 2007 roku na podstawie Uchwały Nr 1077/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

- następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Alumast S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda:

a)75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji serii A,

b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji serii B,

c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji serii C,

d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii D,

e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji serii F,

g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii G,

h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji serii H,

i) 347.800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji serii J;

- 347.800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ALUMAST S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust.

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl