ALUMAST wyznaczenie pierwszego dnia notowań na NewConnect praw do akcji serii J

ALUMAST wyznaczenie pierwszego dnia notowań na NewConnect praw do akcji serii J

ALUMAST wyznaczenie pierwszego dnia notowań na NewConnect praw do akcji serii J

Nr: 3/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2008 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1/2008, pierwszy dzień notowań dla praw do akcji serii J został wyznaczony na 3 stycznia 2008 roku. Prawa do Akcji serii J będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "ALUMAST-PDA" i oznaczeniem "ALUA"

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

kom ebi mno/ amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl