zakończenie procesu wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników

ALUMAST SA zakończenie procesu wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników

ALUMAST SA zakończenie procesu wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników

Nr: 4/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż dnia 22 stycznia 2008 roku Spółka Alumast S.A. zakończyła proces wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników. Program ten zakłada oferowanie 91.600 akcji serii I pracownikom Spółki w przeciągu trzech kolejnych lat obrotowych. Za realizację programu odpowiada Beskidzki Dom Maklerski S.A., który będąc subemitentem akcji serii I będzie je oferował uprawnionym pracownikom Spółki Alumast S.A.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu § 3 ust. 1

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl