ALUMAST postanowienie sądu o sprostowaniu wpisu dot. uprzywilejowania akcji

ALUMAST postanowienie sądu o sprostowaniu wpisu dot. uprzywilejowania akcji

ALUMAST postanowienie sądu o sprostowaniu wpisu dot. uprzywilejowania akcji

Nr: 5/2008

Zarząd Spółki Alumast S.A. informuje, iż w dniu 24 stycznia 2008 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS o sprostowaniu wpisu dotyczącego uprzywilejowania akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H. Dotychczas w rejestrze przedsiębiorców KRS figurował błędny zapis informujący, że akcje ww. serii są akcjami uprzywilejowanymi. Od dnia 17 stycznia 2008 roku w rejestrze przedsiębiorców KRS widnieje zapis prawidłowy, iż akcje ww. serii nie są akcjami uprzywilejowanymi.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu § 3 ust. 1

kom ebi mno/abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl