zawarcie istotnej umowy

ALUMAST SA zawarcie istotnej umowy

ALUMAST SA zawarcie istotnej umowy

Nr: 6/2008

Zarząd spółki Alumast S.A. informuje o zawarciu umowy ze spółką BIAR (Federacja Rosyjska). Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa masztów i akcesoriów do masztów w okresie trwania umowy na łączną wartość 500.000,00 euro (słownie pięćset tysięcy euro). Umowa będzie miała istotny wpływ na wynik Alumast S.A.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 2 punkt 2

kom ebi mno/ amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl